Damage Recovery from Damrey Van Ninh 2017

 

 

Chương trình Sắc Đỏ Ngày Về 2017 - Khắc phục hậu quả bão Damrey Vạn Ninh

 

 

Căn nhà giờ chỉ còn là đống gạch đổ nát

 

Cảnh tượng tan hoang sau trận bão

 

 

Cảnh tan hoang sau bão

 

 

 

 

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”

 

 

 

Hành trình trao tặng quà đến với người dân vùng bão

 

Mỗi phần quà trao đi là những nụ cười ấm nồng tình người

 

 

BSM Charity - mang đến tình yêu thương và chia sẻ hạnh phúc với cộng đồng!

 

Bài viết liên quan