The inauguration ceremony of the Trau Sam and Duong Trau Bridge - Kien Giang Province

 

 

 

Lễ Khánh Thành cầu kênh Trâu Sấm, cầu kênh Đường Trâu

 

Các thành viên BSM trên đường đi trao tặng quà

 

Món quà ý nghĩa và thiết thực mà BSM đã thực hiện được

 

Mang đến tình yêu thương và chia sẻ hạnh phúc với mọi người

 

Bài viết liên quan